Projekta numurs: 3.2.1.2./16/I/001

 PROJEKTS: “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

2017. gada 16. oktobrī starp SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums Nr. SKV-L-2017/500 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.                   

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ir darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākums, kura mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).                                                                                          

SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” mērķis ir ņemt dalību starptautiskās izstādēs, lai:

-        palielinātu sava uzņēmuma konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgū;

-        paplašinātu savas ražotās produkcijas noieta tirgus;

-        izpētītu tirgus piesātinātības līmeni ar līdzvērtīgiem produktiem un pilnveidotu savas produkcijas klāstu;

-        iepazītos ar HoReCa un degvielas/ naftas produktu tirdzniecības nozaru jaunākajām tendencēm.

 2019.gadā SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” piedalās sekojošās starptautiskās izstādēs:

-        izstādē “Host Milano - 41st International Hospitality Exhibition”, kas norisināsies laika posmā no 18. līdz 22.oktobrim Milānā, Itālijā.

 2018.gada pavasarī SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” piedalījās sekojošās starptautiskās izstādēs:

-        izstādē “FOODEXPO” no 18. līdz 20.martam Herningā, Dānijā;

-        izstādē “GastroNord” no 24. līdz 27.aprīlim Stokholmā, Zviedrijā;

-        izstādē “UNITI expo” no 15. līdz 17.maijam Štutgartē, Vācijā.

 SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” plānotie rezultāti:

-        savas ražotās produkcijas noieta tirgus paplašināšana, popularizējot Latvijas vārdu ārvalstīs;

-        savas produkcijas klāsta pilnveidošana, palielinot uzņēmuma konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgū.

 Līgums ir noslēgts līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, ņemot vērā 2018.gada 7.augustā veiktos grozījumus MK noteikumos Nr.678, kas stājās spēkā 2018.gada 20.augustā.