SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”  ir noslēdzis 2017. gada 16. oktobrī līgumu Nr. SKV-L-2017/500 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.