2017. gada 16. oktobrī tika noslēgts līgums Nr. SKV-L-2017/500 starp SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.